Vendos të dhënat e tua

KUJDES!

Sigurohu që fotoja e kuponit tatimor të jetë e plotë dhe të dallohet qartë blerja e produktit Head & Shoulders si dhe numri i kuponit tatimor. Në rast të kundërt, mund të skualifikohesh nga promocioni! Ruaj kuponin tatimor deri në fund të promocionit për të tërhequr dhuratën. Një kupon tatimor mund të regjistrohet vetëm një herë!